همکاری با سازمان ها

باعث افتخار است که کارا صنعت توزین با سازمان هایی و شرکت هایی چون ستارک ،چای کاپیتان ، نیک اندیشه ، rbest، باروج ،رادپلیمر،کشتارگاه هدهد، کشتارگاه خلج ، کشتارگاه ژوبین ، ماه پلاستیک،میکایلیان ، گلسم گرگان، صنایع مفتولی کمیل ، بسته بندی یام،فروشگاه زنجیره ای برادران جنیدی ،فروشگاه حقی ، فروشگاه لاله بومهن ، قنادی تهران ف قنادی عسل بانو قرچک ، قنادی مهدی ،قنادی اپادانا ، قنادی کاج، قنادی مها ،قنادی بلوط قلع نو ، قنادی لادن دماوند ، قنادی آیشن شهر قدس، قنادی داغ گیلاوند و ….. همکاری میکند و خدمات در اختیار این شرکت و سازمان ها قرار می دهد .